Uw wagenpark elektrisch?

Elektrische mobiliteit stelt u in staat uw organisatie verder te verduurzamen. U draagt daarmee bij aan een betere luchtkwaliteit en daarmee de leefbaarheid voor iedereen. De overheid stuurt steeds meer aan op de inzet van zero emissie voertuigen. Dit heeft ook impact op uw bedrijf. Terwolde Renault ziet hierin kansen voor u. Door uw wagenpark tijdig en op de juiste manier te elektrificeren is het mogelijk extra of nieuwe business te genereren. Met elektrische voertuigen kunt u bijvoorbeeld voldoen aan duurzaamheidseisen in aanbestedingen en heeft u een streepje voor op de concurrentie.

Rijkssubsidie op elektrische bedrijfswagens

Bent u ondernemer en koopt u een nieuwe elektrische bedrijfswagen? Dan komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2024. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profit instellingen. Met deze regeling ontvangt u 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Meer weten over deze subsidieregeling? Kijk op de website van de Rijksoverheid.

De roadmap voor een duurzame implementatie

Het elektrificeren van uw wagenpark is een mooie uitdaging waar Terwolde u graag bij helpt. Voor een succesvolle overgang naar een elektrisch wagenpark kijkt u naar: de voertuigen, het type gebruik van die voertuigen, de vestigingen waar de voertuigen moeten worden opladen en de benodigde laadinfrastructuur. Het maken van een stappenplan helpen u met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden om uw wagenpark te elektrificeren. Terwolde Renault vindt het vanzelfsprekend belangrijk dat u het juiste advies krijgt. Laat u daarom goed informeren, zodat dit leidt tot de juiste beslissingen. Onze Accountmanagers Zakelijke Markt helpen u bij vraagstukken rondom elektrische voertuigen en laadinfrastructuur en kunnen u in contact brengen met de juiste partners.

Neem contact op met onze accountmanagers zakelijke markt.

De kosten en voordelen van elektrisch rijden

De TCO (Total Cost of Ownership) van een elektrische auto is lager dan die van een brandstofauto. Dit komt door de besparing op brandstof en door het feit dat er geen wegenbelasting betaald hoeft te worden. Daarnaast is het onderhoud van een elektrische auto goedkoper dan van een brandstofauto.

Een voordeel van een elektrische auto is dat het onderhoud een stuk voordeliger is dan bij een auto met een verbrandingsmotor. De elektromotor heeft minder (bewegende) onderdelen en dat ziet u terug in lagere onderhoudskosten. Motorolie, bougies, aandrijfriemen en het luchtfilter zijn bijvoorbeeld niet van toepassing en hoeven daarom ook niet vervangen te worden.

Bijtelling en belastingvoordeel

Per 1 januari 2020 is het bijtellingspercentage verhoogt naar 8% tot een fiscale waarde van € 45.000,- hierboven betaalt u dan 22%. In de volgende jaren wordt de bijtelling verder verhoogt, maar het fiscale voordeel voor de elektrische rijder blijft voorlopig aantrekkelijk.

Omtrent elektrische voertuigen zijn het huidige kabinet en de mobiliteitssector eenduidig duidelijk. Hun doelstellingen omtrent elektrische voertuigen (EV’s) in 2030 liggen hoog:

  • Nederlanders kopen in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s.
  • Er rijden in 2030 minimaal 2 miljoen elektrische auto’s op de weg.
  • Er zijn in 2030 minimaal 1,8 miljoen laadpunten.

Het kabinet en de mobiliteitssector denken dat deze doelstellingen haalbaar zijn door subsidie en belastingmaatregelen. Onder de voorgenomen maatregelen vallen belastingvoordelen en subsidies. Voor nieuwe emissieloze auto's voor privégebruik komt er in 2021 een aanschafsubsidie van 6000 euro, aflopend naar 2200 euro in 2030. Elektrische auto's blijven tot 2025 vrijgesteld van bpm, dat is de aanschafbelasting. Vanaf 2025 betaalt de koper eenmalig 350 euro. Verder gaan volledig elektrische rijders vanaf 2025 motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen. Tot dat jaar zijn zij nog helemaal vrijgesteld.

Voor zakelijke auto's komt er een verlaagde bijtelling en een aanschafsubsidie die in 2021 begint bij € 3.430,- en terugloopt tot € 1.830,- in 2024. De zogenoemde milieu-investeringsaftrek (MIA) die bedrijven nu voor elektrische auto's of laadpunten kunnen aanvragen vervalt na 2020.

Vamil en MOA

Maak zoveel mogelijk gebruik van subsidieregelingen zoals Vamil en MIA die kunnen helpen bij uw investering. Als ondernemer kunt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke Technieken met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

U komt voor MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen. Meer details vindt u op de site van RVO.

Maak kennis met onze accountmanagers zakelijke markt

Aangenaam, wij zijn het Terwolde Fleetsales team. Als specialisten beschikken wij over de juiste kennis om u te adviseren over alle facetten die bij wagenparkbeheer en aanschaf komen kijken. U kunt dan denken aan speciale op- en ombouw, fiscale aspecten, de verschillende leasevormen, beheer en onderhoud van uw wagenpark, en meer. Met onze ruime ervaring schuiven wij graag bij u aan.